Five Golden Stars International Art Gallery The Netherlands
 
 
 
   
Alice Buis - Welcome

Het centrale thema in mijn werk is het geheim van het bestaan, gesymboliseerd door het telkens terugkerende licht in mijn werk.

Een tweede thema dat me blijvend inspireert, is het wezen van de vrouw.                                        De vrouw in wisselwerking met haar plaats in de totale schepping.

English

The central theme in my work is the secret of our existence, which is symbolized by the ever returning light in my paintings.

A second theme that inspires me incessantly is the nature of woman: woman interacting with her place in the total creation.